Strona Główna Artykuły Książki Video Audio Linki
Czasopismo Filadelfia Nauka o Trójcy Zdrowie Święto Namiotów Nabożeństwa/Spotkania Kontakt
 
Książki

W tym dziale znajdują się książki, których Słowa pomagają poznać Boga, Jego Sprawiedliwość i Miłość. Jednym z najważniejszych tematów zawartych w tych książkach jest usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, tak często poruszany przez ludzi wierzących wielu denominacji, a jednak niezrozumiany skoro nie przynosi owocu Ducha Bożego i nie ma Mocy do zmiany charakterów na podobieństwo Chrystusa, by mógł On już zakończyć dzieło ery grzechu na ziemi i powrócić po swój lud...

 
 

 

Grzech nad wami panować nie będzie - Charles Fitch
Kroki do Chrystusa - Ellen G. White
Minneapolis 1888-ponowna analiza - Robert J. Wieland & Donald K. Short
Alfa i Omega
Żywy głos Pańskich świadków
Życie według Ewangelii (wydanie drugie – poszerzone)
Ostatnia szansa dla świata
Cienie Jego Ofiary - Leslie Hardinge
Wczesne Pisma - Ellen G. White
Przypowieści Chrystusa - Ellen G. White
Poselstwo trzeciego anioła 1895 - Alonzo T. Jones
Jezus Chrystus Sprawiedliwość nasza
List do Galacjan - Ellet J. Waggoner
Fundament naszej wiary - Allen Stump
Słuchaj Izraelu
Tradycja w kościele
Co powinienem uczynić aby odziedziczyć życie wieczne? - Margaret Davis
Trzy poselstwa Eliaszowe - Andrzej Dunajski
Boża tajemnica ostatecznie zrozumiana
Komentarz do Ewangelii Jana - Ellet J. Waggoner
Budując na trwałej skale - Bob i Peggy Boyd
Patriarchowie i prorocy - Ellen G. White
Historia Zbawienia - Ellen G. White
Nasz Bóg jest ogniem trawiącym - Alonzo T. Jones
Oto Kościół - Alonzo T. Jones
Powrót do Edenu - Piotr Paweł Maciejewski
Dotknięty naszymi słabościami - J. R. Zurcher
Prorocy i królowie - Ellen G. White
Duch niewoli i usynowienia - John Wesley
Prosto o roku 1844 - Clifford Goldstein
Łaska a Prawo w Biblii
Największe fałszerstwo wszech czasów (wydanie drugie – poszerzone)
Omega odstępstwa - Ron Spear
Pragnienie wieków (Rozdziały: 1-53) - Ellen G. White
Słowo stało się ciałem
Jezus i Jego świątynia - W.D. Frazee
Podnieśmy Zburzony Filar
Krzyż i jego cień
Wielki Bój - Ellen G. White
Krzyk o północy
Bóg jest między nami
Czy Ellen White popierała naukę o Trójcy
Czy jest nam potrzebna nowelizacja prawa?
Ostatnie pokolenie - M. L. Andreasen
 
Darmowy licznik odwiedzin
l
 
 
Nowości
 

Harmonogram przebiegu Święta Namiotów 2021

Filadelfia 28/2021Czasopismo Filadelfia Nr 28/2021


Polecamy kolejny numer bezpłatnego czasopisma Filadelfia. Treści zamieszczane w artykułach będą z pewnością skupiać wszystkich tych, którzy szczerze wierzą, że są ostatnim żyjącym pokoleniem przed powrotem Naszego Pana i Zbawiciela, i już dziś przygotowują się na to wielkie wydarzenie. Wszyscy Ci, którym nie obce jest wezwanie z księgi Sofoniasza "Wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, mówię, o narody przemierzłe! Pierwej, niżeli wyjdzie dekret, i niż dzień jako plewa przeminie; pierwej niż przyjdzie na was gniew zapalczywości Pańskiej, pierwej niż przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego" (Sof. 2:1-2, BG), odnajdą w Filadelfii pomoc, wsparcie i pokrzepienie. Czasopismo można zamawiać e-mailem lub telefonicznie.

Nowości video, audio
j   Beata Maciejewska
Modlitwa Anny
j   Beata Maciejewska
Dawid
j   Beata Maciejewska
Mikal i Waszti
j   Beata Maciejewska
Czy jesteś Helim dzisiejszych czasów?
j   Beata Maciejewska
Nieświadomość - czy mamy do niej prawo?
(historia Uzzy)
j   Piotr Sołościuk
Uległość
j   Piotr Paweł Maciejewski
Krzyż
j   Piotr Paweł Maciejewski
Poświęcenie
j   Piotr Paweł Maciejewski
Karność i posłuszeństwo
j   Piotr Paweł Maciejewski
"W imieniu Jezusa..."
j   Bóg to czy diabeł?
j   Święto Namiotów 2020
Siedem grzmotów Apokalipsy
j   Święto Namiotów 2020
Trzech Świadków
j   Święto Namiotów 2020
Ostateczne świadectwo cz.II
j   Święto Namiotów 2020
Ostateczne świadectwo cz.I
j   Święto Namiotów 2020
Czas objawienia
j   Święto Namiotów 2020
Namaszczenie
j   Święto Namiotów 2020
Błogosławiona nadzieja
j   Święto Namiotów 2020
Powrót Oblubieńca 2027
j   Przyszłość Jedności & Ślad Węża
j   Piotr Paweł Maciejewski
Opór i bunt
j   Piotr Paweł Maciejewski
Zapieczętowani

Filadelfia
Redakcja:
filadelfiamedia@gmail.com