Strona Główna Artykuły Książki Video Audio Linki
Czasopismo Filadelfia Nauka o Trójcy Zdrowie Święto Namiotów Nabożeństwa/Spotkania Kontakt
 
Święto Namiotów

Co roku obchodzimy Święto Namiotów. Jako jedyne święto z siedmiu świąt Żydowskich, które nie znalazło jeszcze swojego wypełnienia. Było ono ukoronowaniem wszystkich świąt obchodzonych w całym roku.  Po zakończeniu żniw, zebraniu płodów ziemi i owoców z drzew oliwnych oraz winorośli i odłożeniu pierwszych owoców zbioru, lud przychodził ze swymi darami i składał dziękczynienie Bogu, za to, że tak obficie mu błogosławił. To święto było szczególnie radosne, następowało po wielkim dniu oczyszczenia - dniu pojednania czyli święcie Yom Kippur, kiedy to kapłan raz w roku wchodził do miejsca Najświętszego Świątyni i usuwał wszelki grzech Izraela ze świątyni, który wcześniej w poście i pokucie każdy Izraelita wyznał i porzucił. Święto to symbolizowało sąd nad świętymi umarłymi i żywymi. Symbolizowało zważenie na wadze i usunięcie natury grzechu, czyli wymazanie świadomości grzechu z naszych umysłów, aby przygotować lud Boży na czas kiedy Jezus opuści miejsce Najświętsze Świątyni w Niebie, a lud Boży pozostanie jeszcze na ziemi przed obliczem Boga bez Pośrednika. Będzie to czas trwogi Jakubowej. Ducha Bożego nie będzie już wtedy na ziemi i szatan będzie przypominał ludowi jego grzechy, w ten sposób go oskarżając. Trwoga polegać będzie na tym, że lud Boży nie będzie mógł sobie przypomnieć owych grzechów, bo zostały one wymazane z ich umysłów już wcześniej, i teraz będzie drżał czy wyznał wszystko i czy ostoi się jako sprawiedliwy przed obliczem Bożym w czasie powrotu Syna Bożego.

Obecnie nie obchodzimy już raz w roku Dnia Pojednania gdyż od czasu gdy Jezus wszedł do miejsca Najświętszego Świątyni w Niebie, Dzień Pojednania trwa cały czas od 1844 roku! Teraz codziennie Jezus Chrystus sprawuje dla nas służbę w Najświętszym polegającą na ocenie naszego życia, zważeniu nas i wydaniu wyroku czy możemy zostać oczyszczeni i ostatecznie zapieczętowani czy też nie…

To że Jezus już wszedł do miejsca Najświętszego Niebiańskiej Świątyni  oznacza, że charakter Jego służby się zmienił, co z kolei w praktyce dla nas oznacza, że czasu jest coraz mniej, bo rozpoczął się sąd, księgi otwarto i zaczął się sąd nad sprawiedliwymi umarłymi, a dzisiaj wierzymy, że odbywa się już nad sprawiedliwymi żywymi. To nasze ostatnie już pokolenie żyje w czasie Dnia Pojednania czyli w czasie sądu.

Po Yom Kippur następowało Święto Namiotów symbolizujące radość Izraela z uwolnienia ich z niewoli egipskiej, co z kolei jest symbolem odzyskania przez nas wolności od grzechu i uzyskania wiecznej radości z naszym Zbawicielem. 

Święto Namiotów symbolizuje wielki przyszły dzień opuszczenia ziemi, kiedy Pan pośle swych żniwiarzy, aby zebrali plewy i wrzucili je do ognia. W tym czasie zniszczeni będą wszyscy występni. Natomiast wszystkie głosy sprawiedliwych na całym świecie zjednoczą się w radosnym hołdzie i chwale Bożej.

Lud chwalił Boga podczas Święta Namiotów. Radowała ich świadomość wybaczenia Bożego i przyjęcia po zakończeniu służby w Dniu Pojednania. Lecz kiedy odkupieni Pańscy zbiorą się bezpiecznie w Niebiańskim Kanaanie na zawsze uwolnieni od klątwy, pod którą „całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd” (Rzym. 8:22) - radować się będą niewysłowioną radością, pełni chwały Bożej.

Wielkie dzieło Chrystusa - Odkupiciela człowieka - zostanie wtedy  ostatecznie zakończone, a grzechy ludzi - wymazane na zawsze.

Święto Namiotów było świętem radości, pamiątki i jesiennych zbiorów. Jesienne zbiory symbolizują wylanie późnego deszczu. Wierzymy, że podczas tego święta na lud Boży spadnie moc Ducha Bożego w późnym/jesiennym deszczu. Wszyscy w jedności ducha w określonym czasie będą na jednym miejscu, nie w sensie geograficznym, ale w sensie duchowym podczas celebrowania Święta Namiotów.

Tak jak Święto Tygodni wypełniło się w wydarzeniu nazwanym Pięćdziesiątnicą, o którym inaczej mówimy ‘wylanie wczesnego deszczu’, tak Święto Namiotów jest archetypem dla ‘wylania późnego deszczu’, a to wydarzenie się jeszcze nie wypełniło.

W określonym czasie Bóg zesłał wczesny deszcz jako Swoje błogosławieństwo rozpoczynające dzieło Ewangelii, tak samo w określonym czasie Bóg ześle późny deszcz jako błogosławieństwo zakańczające dzieło Ewangelii, torując w ten sposób drogę powracającemu Jezusowi Chrystusowi, aby przyszedł i zebrał dojrzałe żniwo do Swoich Spichlerzy – życia wiecznego w niebiańskiej rzeczywistości.

 

Święto Namiotów 2023
Harmonogram
Zaproszenie
 
Święto Namiotów 2022
Wykłady
 
Święto Namiotów 2021
Wykłady
 
Święto Namiotów 2020
Wykłady
 
Święto Namiotów 2019
Wykłady
Święto Namiotów 2018
Wykłady
Święto Namiotów 2017
Wykłady
Darmowy licznik odwiedzin
l
 
 
Nowości
 

Filadelfia Nr 31/2023

Trzy dni i trzy noceCzasopismo Filadelfia Nr 31/2023


Polecamy kolejny numer bezpłatnego czasopisma Filadelfia. Treści zamieszczane w artykułach będą z pewnością skupiać wszystkich tych, którzy szczerze wierzą, że są ostatnim żyjącym pokoleniem przed powrotem Naszego Pana i Zbawiciela, i już dziś przygotowują się na to wielkie wydarzenie. Wszyscy Ci, którym nie obce jest wezwanie z księgi Sofoniasza "Wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, mówię, o narody przemierzłe! Pierwej, niżeli wyjdzie dekret, i niż dzień jako plewa przeminie; pierwej niż przyjdzie na was gniew zapalczywości Pańskiej, pierwej niż przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego" (Sof. 2:1-2, BG), odnajdą w Filadelfii pomoc, wsparcie i pokrzepienie. Czasopismo można zamawiać e-mailem lub telefonicznie.

Nowości video, audio
j   Herbert Douglass i Robert Wieland
Poselstwo roku 1888
j   Herbert Douglass i Robert Wieland
Historia roku 1888
j   Kim jest ten Bóg?
j   Powrót Chrystusa w 2027 roku Cz.2
Daniel 12
j   Powrót Chrystusa w 2027 roku Cz.1
Kosmiczny Tydzień
j   Piotr Paweł Maciejewski
Wieczna Sprawiedliwość cz.3
j   Piotr Paweł Maciejewski
Wieczna Sprawiedliwość cz.2
j   Piotr Paweł Maciejewski
Wieczna Sprawiedliwość cz.1
j   Prof. Walter Veith
„Czy to już koniec? cz.2”
j   Prof. Walter Veith
„Czy to już koniec? cz.1”
j   Piotr Paweł Maciejewski
Chcemy widzieć Jezusa
j   Piotr Paweł Maciejewski
Co dalej?
j   Święto Namiotów 2022
Ukończone dzieło Stwórcy
j   Święto Namiotów 2022
Doskonała świętość
j   Święto Namiotów 2022
Życie w Duchu
j   Święto Namiotów 2022
W przedsionkach Chwały...
j   Święto Namiotów 2022
Modlitwa - spotkanie w Świątyni
j   Święto Namiotów 2022
Przygotowana Droga do Świętości
j   Święto Namiotów 2022
Spotkałam Jezusa
j   Święto Namiotów 2022
Moje spotkanie z Jezusem jako osobistym Zbawicielem
j   Święto Namiotów 2022
Moje spotkanie z Jezusem
j   Święto Namiotów 2022
Spotkanie z Jezusem
j   Piotr Paweł Maciejewski
Droga jeszcze doskonalsza...
j   Piotr Sołościuk
Wiara - Niewiara
To jest twój wybór!
j   Piotr Paweł Maciejewski
Czas wyznaczony - Adwentyści, obudźcie się...
j   Święto Namiotów 2021
Siedem ostatnich plag
j   Święto Namiotów 2021
Poselstwo siedmiu aniołów Apokalipsy cz.2
j   Święto Namiotów 2021
Poselstwo siedmiu aniołów Apokalipsy cz.1
j   Święto Namiotów 2021
Oblubienica Baranka
j   Święto Namiotów 2021
Getsemane
j   Święto Namiotów 2021
Ewangelia Wieczna
j   Święto Namiotów 2021
Krocząc śladami Chrystusa...

Filadelfia
Redakcja:
filadelfiamedia@gmail.com