Strona Główna Artykuły Audio Video Książki Linki
Czasopismo Filadelfia Trudne zagadnienia w BibliiNauka o Trójcy Święto Namiotów Zdrowie Kontakt
 
Anio? Ludzkiej Ewolucji
 
 
 
 

 

Uwaga! Film zalecany dla widzw powy?ej 18 roku ?ycia. Film mo?e ura?a? uczucia religijne i ?wiatopogl?dowe. Osoby dra?liwe na punkcie swego ?wiatopogl?du proszone s? o nie ogl?danie materia?u.
Autor filmu, Jan W. Klif to by?y satanista. Na w?asnej skrze odczu? czym jest ciemna strona mocy. W latach osiemdziesi?tych by? muzykiem i wokalist? w zespo?ach black metalowych oraz okultyst?. Twrca filmu „ Biblia Ksi?ga z Innego ?wiata” powraca w najnowszej superprodukcji. „Anio? Ludzkiej Ewolucji” to dokument o fundamentach naszej cywilizacji, oparty m.in. na ksi?gach czo?owych okultystw ?wiata, Biblii i Koranie.

Ze wzgl?du na d?ugo?? materia?u podajemy pocz?tkowe czasy rozdzia?w.

?????????????????????????????

Cz??? pierwsza: NAUKOWA RELIGIA

1. 00’00’’ Wielka Metafizyczna Opowie?? Nauki
2. 15’12’’ Socjobiologia. Darwinizm w Dzia?aniu
3. 28’08’’ Naukowa Religia a Poga?skie Misteria
4. 52’53’’ Prawo i Bezprawie

Cz??? Druga: BABILON ODRODZONY

5. 1 godz. 18’21’’ Humanizm
6. 1 godz. 35’45’’ Fa?szywi Pasterze
7. 1 godz. 58’23’’ Obsesja Seksu
8. 2 godz. 20’17’’ Biblijny Bg Zemsty

9. 2 godz. 39’53’’ napisy ko?cowe

?????????????????????????????

UWAGA: Wszelkie materia?y wykorzystane w filmie, u?yte zosta?y wy??cznie do celw edukacyjnych. Nonprofit. Mo?liwo?? cytowania i komentowania materia?w obj?tych prawem autorskim zagwarantowana jest przez mi?dzynarodowe akty prawne.

FAIR USE NOTICE: This video may contain copyrighted material. Such material is made available for educational purposes only.

?????????????????????????????

Wszechmocnemu Stwrcy na chwa??,
Three Angels Message Org.
Jan W. Klif, stycze? 2015

monitoring pozycji
l
 
 
Nowości
 

Czy Ellen White popierała naukę o Trójcy

Filadelfia Nr 21/2017Czasopismo Filadelfia Nr 21/2017


Polecamy kolejny numer bezpłatnego czasopisma Filadelfia. Treści zamieszczane w artykułach będą z pewnością skupiać wszystkich tych, którzy szczerze wierzą, że są ostatnim żyjącym pokoleniem przed powrotem Naszego Pana i Zbawiciela, i już dziś przygotowują się na to wielkie wydarzenie. Wszyscy Ci, którym nie obce jest wezwanie z księgi Sofoniasza "Wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, mówię, o narody przemierzłe! Pierwej, niżeli wyjdzie dekret, i niż dzień jako plewa przeminie; pierwej niż przyjdzie na was gniew zapalczywości Pańskiej, pierwej niż przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego" (Sof. 2:1-2, BG), odnajdą w Filadelfii pomoc, wsparcie i pokrzepienie. Czasopismo można zamawiać e-mailem lub telefonicznie.

Nowości audio, video
j   Zbigniew Wiergowski
Czy Ellen White popierała
naukę o Trójcy
j   Święto Namiotów 2017
Zagrożenia Nowej Teologii
j   Święto Namiotów 2017
Biblijna koncepcja stworzenia Świata
j   Święto Namiotów 2017
Społeczność wywołanych
w obliczu nadchodzącego Armagedonu
j   Nader Mansour
Znamię Antychrysta
j   Nader Mansour
Przypowieść o Pocieszycielu Duchu Świętym
j   Imad Awde
Problemy Trójcy
j   Imad Awde
Inny Jezus
  Nader Mansour
Wybawienie i 144000
  Nader Mansour
Jego nauki w naszej minionej historii
  Nader Mansour
Trójca vs. Adwentyzm cz.1
  Nader Mansour
Trójca vs. Adwentyzm cz.2
j   Nader Mansour
Sprawiedliwość przez Wiarę vs. Trójca
j   Nader Mansour
Biblijne 9/11
j   Nader Mansour
Nowi bogowie
j
  Nader Mansour
Alfa i Omega śmiertelnej herezji
j   Nader Mansour
Teologia szatana na czasy końca
j   Nader Mansour
Gdzie jest deszcz?

Filadelfia
Redakcja:
filadelfiamedia@gmail.com
Tryb SkypeMe™!