Strona Główna Artykuły Audio Video Książki Linki
Czasopismo Filadelfia Trudne zagadnienia w BibliiNauka o Trójcy Święto Namiotów Zdrowie Kontakt

Drodzy Bracia, Siostry i Przyjaciele w Chrystusie!

Nasza społeczność Chrystian Dnia Siódmego jest kontynuatorem reformacji zapoczątkowanej przez pionierów Ruchu Adwentowego, który powstał jeszcze przed rokiem 1844 w czasie przebudzenia adwentowego. William Miller studiował dogłębnie Biblię i badał temat powrotu Chrystusa w powiązaniu z trójanielskim poselstwem. Potem dołączyli i inni pionierzy, tacy jak James i Ellen White, Joseph Bates, Uriah Smith, Hiram Edson, John Nevins Andrews, Charles Fitch, Joshua Vaughan Himes, Roswell F. Cottrell, Moses Hull, Daniel T. Bourdeau, Merritt E. Cornell, John Norton Loughborough, Loomis Crosier, Joseph Harvey Waggoner, Ellet J. Waggoner, Alonzo T. Jones, jak i wielu innych. Głęboko studiowali oni tematy dotyczące planu zbawienia objawionego nam w starotestamentowej służbie świątynnej. Gorliwie dociekali tego jakimi mamy być jeżeli chcemy żyć przed obliczem Bożym i ostać się w czasie powrotu Jezusa. W gorliwej modlitwie poznawali Bożą wolę wobec tego jakimi mamy być w relacjach z ludźmi w różnych dziedzinach życia jak małżeństwo, rodzina, praca, służba. Zwracali uwagę na wiele aspektów życia, które niektórym wydają się bez znaczenia, a mają przeogromny wpływ na naszą duchowość i kontakt z Bogiem, a więc kwestia odpowiedniej diety, ubioru, urządzania naszych domów, wyboru miejsca zamieszkania, posyłania dzieci do szkoły, czy może wyboru nauczania domowego, doboru muzyki, wybiórczości wobec tego co słuchamy, co oglądamy i wielkiej mądrości i roztropności w tym co mówimy. Inaczej mówiąc, całym sercem i umysłem pragniemy kontynuować dzieło tych, którzy już dzisiaj nie mogą mówić, a o których wiemy, że byli Bożymi narzędziami w celu pomocy ludziom i sobie, aby żyć tak, by móc zaświadczyć o wierze Jezusowej podczas końcowych wydarzeń istnienia tej ziemi.

Pragniemy dzielić się z Wami cudowną Ewangelią mocy Bożej, której kluczowym zagadnieniem jest usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Wierzymy, że dla każdego z nas usprawiedliwienie przez wiarę jest najbardziej doniosłym i najważniejszym poselstwem, jakie kiedykolwiek było dane ludziom.

Dlatego na naszej stronie skupiamy się między innymi właśnie na tym poselstwie w zamieszczonych artykułach, książkach i wykładach. Ono „jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze nad wszelki miecz o dwu ostrzach. Dlatego przenika aż tam, gdzie duch styka się z duszą, a szpik ze stawem kości, i osądza najskrytsze pragnienia i zamysły ludzkiego serca”(Hebr. 4:12, BWP).

To poselstwo nie pozwala nam być zwiedzionymi fałszywą obietnicą zbawienia. Jedynym wzorem, który musimy odzwierciedlać to Chrystus, Jego sprawiedliwość, bezgrzeszność, niezmierzony pokój, pokora, krystaliczna czystość i przede wszystkim najsłodsza miłość. Z ziemi do Nieba możemy zabrać jedynie nasz charakter ukształtowany na obraz Boży. Tylko jedna skaza na tym charakterze spowoduje, że powrót Jezusa nie będzie dla nas dniem radości i wyzwolenia, lecz dniem rozczarowania, smutku i śmierci.

Wszystkim, którzy pragną dotrzeć do Istoty i Sedna Życia, którzy są na tyle zdeterminowani, aby kroczyć pod prąd, wbrew ogólnemu trendowi świata, wszystkim, którzy szukają Odpocznienia w Bogu i nie zawahają się w tym celu ponieść krzyż Chrystusowy wierząc, że Boże jarzmo jest lekkie i daje sercu radość i pokój – wszystkim tym dedykujemy tę stronę i naszą literaturę.

Chrystianie Dnia Siódmego – Adwentowe Zbory Domowe

Zamów już dziś, książki są bezpłatne!!!

filadelfiamedia@gmail.com
Tel. kom. 609981808
Tel. kom. 723807444

 

Odpocznienie w naturze

Co to jest odpocznienie i w jakiej naturze? Odpocznienie to nie jest odpoczynek. A natura to nie tylko otaczająca nas przyroda.

 „…kto wejdzie tam, gdzie odpoczywa się z Bogiem, znajdzie wytchnienie po trudach swego życia, tak jak Bóg odpoczął po swoich dziełach. Starajmy się przeto wejść do owego odpocznienia” Hebr. 4:10-11, BWP.

Czym jest to odpocznienie?

„O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale” Izaj. 48:18, BW.

Życie w pokoju Bożym, to życie w odpocznieniu, z sumieniem, które jest sprawiedliwe i nas nie oskarża.
Gdzie jeszcze Pan Bóg mówi, że tu na ziemi można odnaleźć odpocznienie?

„Niech wam da Pan znaleźć odpocznienie, każdej w domu męża swego” Rut 1:9, BG.

Są to dla mnie jedne z najpiękniejszych słów Biblii. Tak jak każda niewiasta może odnaleźć odpocznienie w domu swego męża, tak każdy mąż Boży odnajdzie odpocznienie mając za swą Głowę – Jezusa Chrystusa.

A więc miejsce odpocznienia nie jest ważne pod względem fizycznym. Miejscem odpocznienia niekoniecznie muszą być góry, las czy konkretny dom. Odpocznienie to stan umysłu, to czynienie woli Bożej i bycie na swoim miejscu – oto Prawdziwe odpocznienie. Na tym miejscu, które wyznaczył nam Bóg Ojciec, zgodne z Jego wolą i zadaniem jakie dla nas wyznaczył do wykonania. I wtedy mamy odpocznienie w Jego Naturze. W bezgrzesznej Naturze Boga. Bo czyniąc wolę Bożą nie możemy zgrzeszyć. Jedno wyklucza drugie.

Jaki wpływ na owo odpocznienie ma nasze codzienne życie, nasza wiara, dieta, praca, czystość, oddychanie, wstrzemięźliwość? O tym dowiesz się drogi Czytelniku z treści tej książeczki.

Serdecznie zapraszam do lektury
Beata Maciejewska

 

"Komentarz do Ewangelii Jana"

Spośród wszystkich nowotestamentowych autorów, apostoł Jan, pisząc jako ostatni, dał światu najbardziej gruntowny wgląd w misję Syna Bożego na tym świecie, jako naszego Zbawcy. Jego Ewangelia o wiele wyraźniej i dogłębniej bada głębokość bólu w cierpieniach Chrystusa, jakich doświadczył będąc odrzuconym przez „kierownictwo kościoła” tego ludu, który przyszedł zbawić.

Niewielu, o ile nie żaden, spośród teologów piszących uczone komentarze do Ewangelii Jana, może pisać, w pełni utożsamiając się z Chrystusem w Jego cierpieniach w tym względzie. Pan udzielił br. Ellet’owi J. Waggoner’owi możliwości spojrzenia na Ewangelię Jana z niezwykłej perspektywy, jako że Waggoner znosił przez lata trud bolesnego i niesprawiedliwego odtrącenia przez środowisko ówczesnych braci kaznodziejów. Ból serca, który przychodziło mu znosić, wykuł mu specjalne ogniwo, szczególnie łączące jego doświadczenie z apostolską ewangelią. W szczególny – właściwy dla siebie sposób – Waggoner mógł w końcu nadać swemu słowu piękne brzmienie. Sytuacja zmusiła go do tego, że przez lata miał czas na rozmyślania nad odrzuceniem i cierpieniami, które znosił Chrystus.

W wyniku tego powstał niezwykły „komentarz” do Ewangelii Jana; jednak nie traktujący poselstwa z akademickiej perspektywy – wiersz po wierszu – ale jako serdeczny i ciepły zbiór inspirujących rozmyślań. Zostały one spisane w przeciągu pół roku.

Waggoner wpatrując się w swego Pana, nigdy nie stał się zgorzkniały czy rozgoryczony. Naśladował polecenie Chrystusa: „módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was” (Mat. 5:44, BG).

Takie też promienie, skąpane w słońcu Chrystusowej miłości, przeświecają przez karty niniejszego komentarza do Ewangelii Jana.

 

"Powrót do Edenu"

Jakie warunki musimy spełnić jako lud Boga, aby zakończyć dzieło Boże na ziemi i powrócić do Edenu? Treść tej książki pobudza do głębokiego przemyślenia swojego duchowego życia. Zachęca do zatrzymania się i zastanowienia, czy miejsce w jakim obecnie się znajduję jest tym samym w jakim obok mnie  stanąłby Jezus gdyby był dziś na ziemi. A może odwrotnie, to On zaprasza nas tam gdzie Sam się dziś znajduje, a idąc za Nim możemy przejść piękną choć ciernistą drogę krzyża, poprzez dziedziniec, miejsce Święte i Najświętsze, aż do tronu Boga, z obietnicą odzyskania utraconego Edenu.


"Słuchaj Izraelu"

„Słuchaj Izraelu” to książka, której treść rozwija jeden z kluczowych tekstów dotyczących poznania Boga, a mianowicie „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.” (Jan 17:3, BW) „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” (1Jana 5:4, BT) Jest COŚ w wierze, że Jezus jest Synem Bożym, COŚ co uzdalnia nas do zwyciężenia świata, COŚ co uzdalnia nas do zwycięstwa nad grzechem. „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie…” (Rzym. 6:13, BW). „Słuchaj Izraelu” pogodzi trynitarzy z antytrynitarzami, którzy z otwartym sercem posłuchają, co sam Bóg, Ten który Jest, mówi o Sobie i Swoim Synu. „Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mat. 13:43, BW).

conter12
l
 
 
Nowości
 

Filadelfia Nr24/2019

Zaproszenie na Święto Namiotów 2020Czasopismo Filadelfia Nr 24/2019


Polecamy kolejny numer bezpłatnego czasopisma Filadelfia. Treści zamieszczane w artykułach będą z pewnością skupiać wszystkich tych, którzy szczerze wierzą, że są ostatnim żyjącym pokoleniem przed powrotem Naszego Pana i Zbawiciela, i już dziś przygotowują się na to wielkie wydarzenie. Wszyscy Ci, którym nie obce jest wezwanie z księgi Sofoniasza "Wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, mówię, o narody przemierzłe! Pierwej, niżeli wyjdzie dekret, i niż dzień jako plewa przeminie; pierwej niż przyjdzie na was gniew zapalczywości Pańskiej, pierwej niż przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego" (Sof. 2:1-2, BG), odnajdą w Filadelfii pomoc, wsparcie i pokrzepienie. Czasopismo można zamawiać e-mailem lub telefonicznie.

Nowości video, audio
j   Święto Namiotów 2019
Przymierze
j   Święto Namiotów 2019
Życie świadome celu
j   Święto Namiotów 2019
Kielich mój pić będziecie...
j   Święto Namiotów 2019
Uroczysty Szabat - powrót Jezusa Chrystusa
j   Święto Namiotów 2018
Odpocznienie w naturze
j   Święto Namiotów 2018
Otoczenie Jerozolimy przez wojska
j   Święto Namiotów 2018
Przyjście Chrystusa w późnym deszczu
j   Święto Namiotów 2018
Świadkowie powrotu Jezusa Chrystusa
j   Święto Namiotów 2018
Kiedy powróci Jezus Chrystus?
j   Święto Namiotów 2017
Społeczność wywołanych
w obliczu nadchodzącego Armagedonu

Filadelfia
Redakcja:
filadelfiamedia@gmail.com
Tryb SkypeMe™!